Sập thờ bằng gỗ Hương

  • 0 đ


  • Mô tả ngắn

    Sập thờ bằng gỗ Hương


Sập thờ bằng gỗ Hương

Bàn lớn:

Chiều dài: 197 cm

Chiều rộng: 107 cm

Chiều cao: 127 cm

Bàn nhỏ:

Chiều dài: 107 cm

Chiều rộng: 68 cm

Chiều cao: 61 cm

Tags từ: Sập thờ bằng gỗ Hương