Sập thờ Như Ý gỗ Hương 197

  • 0 đ


  • Mô tả ngắn

    Sập thờ Như Ý gỗ Hương 197


Sập thờ Như Ý gỗ Hương 

Kích thước bàn lớn:

Chiều dài: 197 cm

Chiều rộng: 107 cm

Chiều cao: 127 cm

Kích thước bàn nhỏ:

Chiều dài: 107 cm

Chiều rộng: 68 cm

Chiều cao: 61 cm

Tags từ: Sập thờ Như Ý gỗ Hương 197, sập thờ, bàn thờ, bàn thờ gỗ