Bàn thờ gỗ Hương

  • 26.800.000 đ


  • Mô tả ngắn

    Bàn thờ gỗ Hương


Bàn thờ gỗ Hương

Kích thước:

Ngang 127 cm

Cao 127 cm

Sâu 61 cm

Triện zích zắc hiện đại

Tags từ: Bàn thờ gỗ Hương