Bàn thờ gia tiên đẹp gỗ Muồng Xanh

  • 0 đ


  • Mô tả ngắn

    Bàn thờ gia tiên đẹp gỗ Muồng Xanh


Bàn thờ gia tiên đẹp gỗ Muồng Xanh, cẩn ốc

Kích thước:

Bàn lớn:

Chiều ngang: 154 cm

Chiều sâu: 68 cm

Chiều cao: 127 cm

Bàn nhỏ:

Chiều ngang: 95 cm

Chiều sâu: 85 cm

Chiều cao: 96 cm

Tags từ: Bàn thờ gia tiên đẹp gỗ Muồng Xanh