Bàn thờ gỗ gõ đỏ đẹp 147

  • 19.000.000 đ


  • Mô tả ngắn

    Bàn thờ gỗ gõ đỏ đẹp


Bàn thờ gỗ gõ đỏ đẹp 

Kích Thước :

    Ngang : 147 cm 

    Cao : 127 cm 

Tags từ: Bàn thờ gỗ gõ đỏ đẹp