Sập thờ chạm sen gỗ Căm Xe 197

  • 65.000.000 đ


  • Mô tả ngắn

    Sập thờ chạm sen gỗ Căm Xe 197


Sập thờ chạm sen gỗ Căm Xe

Kích thước bàn lớn:

Chiều dài: 197 cm

Chiều rộng: 107 cm

Chiều cao: 127 cm

Kích thước bàn nhỏ:

Chiều dài: 107 cm

Chiều rộng: 68 cm

Chiều cao: 61 cm

Chân: 20 cm

Nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách.

Tags từ: Sập thờ chạm sen gỗ Căm Xe 197