Sập thờ gỗ Gụ

  • 0 đ


  • Mô tả ngắn

    Sập thờ gỗ Gụ


Sập thờ gỗ Gụ đục chạm Long Cuốn Thủy, Phượng Tha Thư.

Kích thước Bàn lớn:

Chiều dài: 230 cm

Chiều rộng: 127 cm

Chiều cao: 130 cm

Kích thước Bàn nhỏ:

Chiều dài: 107 cm

Chiều rộng: 61 cm

Chiều cao: 62 cm

Tags từ: Sập thờ gỗ Gụ