Sập thờ gỗ Hương 215

  • 0 đ


  • Mô tả ngắn

    Sập thờ gỗ Hương 215


Sập thờ gỗ Hương

Kích thước:

Bàn lớn:

Chiều dài: 215 cm

Chiều rộng: 107 cm

Chiều cao: 127 cm

Bàn nhỏ:

Chiều dài: 127 cm

Chiều rộng: 81 cm

Chiều cao: 61 cm

                

Tags từ: Sập thờ gỗ Hương 215, bàn thờ