Tượng tài địa gốm 6 in

  • 360.000 đ


  • Mô tả ngắn

    Tượng quan âm sứ hồng 16 in


Tượng tài địa gốm 6 in

chât liệu : gốm lung

KT : cao 15 sâu 7 ngang 9

Tags từ: Tượng quan âm sứ hồng 16 in