Tượng tài địa gốm 8 in

  • 480.000 đ


  • Mô tả ngắn

    Tượng quan âm sứ trắng 8 in


Tượng tài địa gốm 8 in

chất liệu : đất lung 

KT : ngang 14 sâu 8 cao 18 

Giá 480.000

Tượng tài địa gốm 6 in

chất liệu : đất lung 

KT : ngang 8,5 sâu 7 cao 14

Giá 360.000


Tags từ: Tượng quan âm sứ trắng 8 in