Đèn thờ bằng gỗ Chàm

  • 700.000 đ


  • Mô tả ngắn

    Đèn thờ bằng gỗ Chàm, tiện đẹp sắc net , bằng gỗ Chàm đã sơn hoàn thiện màu sắc quí khách có thể lựa chọn. Sản phẩm rất đa dạng.


Đèn thờ bằng gỗ Chàm, tiện đẹp sắc nét , bằng gỗ Chàm đã sơn hoàn thiện màu sắc quí khách có thể lựa chọn. Sản phẩm rất đa dạng.

cao 35 cm

Tags từ: den tho, tu tho, do tho