Gỗ Gõ sơn son thiếc vàng

  • Liên hệ: 0932.112.365


  • Mô tả ngắn

    Bàn thờ gỗ Hương


Bàn thờ gỗ Gõ đỏ

Kích thước:

Ngang 217 cm

Sơn son thiếc vàng
Tags từ: Bàn thờ gỗ Hương