Bàn thờ gỗ Sồi đục hoa Sen

  • 15.800.000 đ


  • Mô tả ngắn

    Bàn thờ gỗ Sồi đục hoa Sen


Bàn đơn gỗ Sồi đục hoa sen 

KT 127x61x127 có mâm kéo cúng cơm (sử dụng day hafele )

Tags từ: Bàn thờ gỗ Sồi đục hoa Sen