Sập thờ bằng gỗ Gõ đỏ 197

  • 95.000.000 đ


  • Mô tả ngắn

    Sập thờ bằng gỗ Gõ đỏ 197


Sập thờ bằng gỗ Gõ đỏ 197

Kích thước:

Chiều dài: 197 cm

Chiều rộng: 97 cm

Chiều cao: 127 cm

Tags từ: Sập thờ bằng gỗ Gõ đỏ 197