Bộ Tài địa + Thần tiền

  • 2.900.000 đ


  • Mô tả ngắn

    Tượng quan âm sứ trắng 16 in


Cặp tài địa bột đá mầu đỏ 6 in ( KT ngang 11 sâu 10 cao 15 )

Thần tiền Sứ 8,5 in ( kt : ngang 1( KT : 13 sâu 10 cao 22 )


Tags từ: Tượng quan âm sứ trắng 16 in