Hoành phi gỗ Căm Xe 153

  • 2.700.000 đ


  • Mô tả ngắn

    Hoành phi gỗ Căm Xe 153


Hoành phi gỗ Căm Xe

Kích thước: 

Chiều dài: 153 cm

Chiều cao: 61 cm


Tags từ: Hoành phi gỗ Căm Xe 153