Hoành phi đẹp gỗ Gụ

  • Liên hệ: 0932.112.365


  • Mô tả ngắn

    Hoành phi đẹp gỗ Gụ


Hoành phi đẹp gỗ Gụ

Kích thước:

Chiều dài: 217 cm

Chiều rộng: 115 cm


Tags từ: Hoành phi đẹp gỗ Gụ