Hoành phi thờ gia tiên gỗ Gụ 217

  • Liên hệ: 0932.112.365


  • Mô tả ngắn

    Hoành phi thờ gia tiên gỗ Gụ 217


Hoành phi thờ gia tiên gỗ Gụ

Kích thước:

Chiều dài: 217 cm

Chiều rộng: 115 cm

Tags từ: Hoành phi thờ gia tiên gỗ Gụ 217, hoành phi