Khung hình chạm trúc gỗ Trắc 20*25

  • Liên hệ: 0932.112.365


  • Mô tả ngắn

    Khung hình chạm trúc gỗ Trắc 20*25


Khung hình chạm trúc gỗ Trắc 20*25

Chất liệu: gỗ Trắc

Kích thước:

Chiều cao: 25 cm

Chiều rộng: 20 cm

Tags từ: Khung hình chạm trúc gỗ Trắc 20*25