Khung hình thờ chạm hoa lá 18*24

  • 350.000 đ


  • Mô tả ngắn

    Khung hình thờ chạm hoa lá 18*24


Khung hình thờ chạm hoa lá 18*24

Chất liệu: gỗ Hương

Kích thước:

Chiều cao: 24 cm

Chiều rộng: 18 cm

Tags từ: Khung hình thờ chạm hoa lá 18*24