Khung hình thờ gỗ Căm Xe 20*25

  • 420.000 đ


  • Mô tả ngắn

    Khung hình thờ gỗ Căm Xe 20*25


Khung hình thờ gỗ Căm Xe 20*25

Chất liệu: gỗ Căm Xe

Kích thước:

Chiều cao: 25 cm

Chiều rộng: 20 cm

Tags từ: Khung hình thờ gỗ Căm Xe 20*25