Khung hình thờ gỗ Chàm 20*25

  • Liên hệ: 0932.112.365


  • Mô tả ngắn

    Khung hình thờ gỗ Chàm 20*25


Khung hình thờ gỗ Chàm 20*25

Chất lệu: gỗ Chàm

Kích thước:

Chiều cao: 25 cm

Chiều rộng: 20 cm


Tags từ: Khung hình thờ gỗ Chàm 20*25