Khung hình thờ gỗ Gõ đỏ 25*30

  • Liên hệ: 0932.112.365


  • Mô tả ngắn

    Khung hình thờ gỗ Gõ đỏ 25*30


Khung hình thờ gỗ Gõ đỏ  25*30

Chất liệu: gỗ Gõ đỏ 

Kích thước:

Chiều cao: 30 cm

Chiều rộng: 25 cm

Tags từ: Khung hình thờ gỗ Gõ đỏ 25*30