Trang thờ chạm sen gỗ Căm Xe

  • 5.500.000 đ


  • Mô tả ngắn

    Trang thờ chạm sen gỗ Căm Xe


Trang thờ chạm sen gỗ Căm Xe

Kích thước:

Chiều dài: 80 cm

Chiều rộng: 48 cm

Chiều cao: 68 cm

Tags từ: Trang thờ chạm sen gỗ Căm Xe