Tượng tài địa Hải Nam 8 in

  • Liên hệ: 0932.112.365


  • Mô tả ngắn

    Tượng tài địa chân chéo 8 in


Tượng tài địa Hải Nam 8 in

Chất liệu : Sứ men viền xanh

KT cao 22 sâu 12 ngang 15

Tags từ: Tượng tài địa chân chéo 8 in