Tượng tài địa sứ trắng viền vàng 8 in

  • 2.200.000 đ


  • Mô tả ngắn

    Tượng tài địa chân chéo 10 in


Tượng tài địa sứ trắng viền vàng 8 in

KT : cao 22 ngang 16 sâu 13


Tags từ: Tượng tài địa chân chéo 10 in