Khung hình chạm mai gỗ Trắc 20*30

  • Liên hệ: 0932.112.365


  • Mô tả ngắn

    Khung hình chạm mai gỗ Trắc 20*30


Khung hình chạm mai gỗ Trắc 20*30

Chất liệu: gỗ Trắc

Kích thước:

Chiều cao: 30 cm

Chiều rộng: 20 cm

Tags từ: Khung hình chạm mai gỗ Trắc 20*30, khung hình gỗ, khung hình bằng gỗ,