Khung hình gỗ Mít chạm trúc rồng

  • Liên hệ: 0932.112.365


  • Mô tả ngắn

    Khung hình gỗ Mít chạm trúc rồng


Khung hình gỗ Mít chạm trúc rồng, sơn son thiếp vàng

Chất liệu: gỗ Mít

Kích thước:

Chiều cao :30 cm

Chiều rộng: 20 cm


Tags từ: Khung hình gỗ Mít chạm trúc rồng