Tượng quan thế Âm Bồ Tát

Sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát

Đức Phật Bổn sư Thích ca Mâu ni khi nói kinh Bi Hoa đã dạy rằng : - Về thời qúa khứ lâu xa về trước, đức Quán Thế Âm làm thái tử con của vua Vô Tránh Niệm. Thời bấy giờ có đức Phật hiệu là Bảo Tạng Như Lai hiểu được đạo lý vô thượng, Vua và Thái tử phát tâm Bồ-đề rộng lớn, nguyện tu các hạnh Bồ tát, mong thành Phật quả để phổ độ chúng sanh.


Khởi đầu đức Vua và Thái tử làm người thí chủ chân thành cúng dường các thứ y phục, thuốc men, vật thực, mùng mền và tất cả các món cần dùng lên đức Bảo Tạng Như Lai và chúng tăng trong suốt 3 tháng. Nhờ nhất niệm tinh chuyên, tinh tấn không ngừng, vua Vô Tránh Niệm chứng thành quả Phật và phát 48 lời thệ nguyện rộng lớn để tế độ khắp cả chúng sanh, Ngài liền thành Phật hiệu là A-di-Đa,ࠧ郡o chủ cõi Tây Phương Cực lạc. Thái tử công hạnh cũng tròn đầy viên mãn cũng về cõi Cực Lạc thành bậc đại Bồ Tát hiệu là QUÁN-THẾ-ÂM cùng với Phật A-DI-ĐÀ tiếp dẫn chúng sanh về cõi Cực lạc.


Ý nghĩa tên gọi Quán Thế Âm Bồ Tát

- Quán là quán xét, thấy nghe, biết đối tượng thật rõ ràng

- Thế là cõi đời, cỏi hữu tình thế gian.

- Âm là tiếng niệm, tiếng kêu cứu, tiếng cầu nguyện từ mọi nơi đau khổ phát ra.

- Bồ Tát là độ thoát cho loài hữu tình, cứu thoát, giác ngộ cho tất cả các loài chúng sinh có tình cảm được vượt thoát ra khỏi khổ đau ách nạn.


Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đạt được diệu quả Nhĩ căn viên thông nên quán xét và nghe, thấy, biết cùng tột tiếng kêu đau khổ khắp cõi thế gian, hiện ngay nơi đó để cứu độ chúng sanh được vượt thoát tất cả những hiểm nguy. Vì vậy gọi là  Quan Thế Âm. Do công hạnh cứu độ tự tại nhiệm mầu đó, nên trong kinh điển còn gọi là Quán tự tại Bồ tát.


Quan Thế Âm Bồ Tát theo tiếng Phạn Avalokitesvara nghĩa là Ngài nghe tiếng kêu thầm kín thiết tha từ tâm khảm chúng sanh trong thế gian mà đến cứu khổ. Đem an lạc từ bi tâm vô lượng không phân biệt dến với mọi loài, nói cách khác là tình yêu thương trìu mến vô biên gấp muôn vạn lòng dạ của bà mẹ hiền ở thế gian đối với đứa con cưng, nên gọi là Từ mẫu Quán Thế Âm.


Trong năm, có ba lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát

Hằng năm phật tử khắp nơi trên thế giới thường làm lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát thật trang nghiêm vào các ngày : 19/2, 19/6 và 19/9 đều theo Âm lịch.

- Ngày 19/2 là vía QUÁN THẾ ÂM ĐẢN SANH

- Ngày 19/6 là vía QUÁN THẾ ÂM THÀNH ĐẠO

- Ngày 19/9 là vía QUÁN THẾ ÂM XUẤT GIA


Căn cứ vào tích và ý nghĩa đó ngày nay người dân đã lập bàn thờ để thờ phung ngài, trong quá trình thờ phụng người ta đã tạc tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng gỗ hoặc bằng các chất liệu khác nhau. Để có một pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng gỗ cao cấp tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp thì cần phải tuyển chọn gỗ không sâu, tốt nhất là các dòng gỗ quí. Sau đó là lựa chọn những xưởng tạc tượng tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng gỗ có uy tín trên thị trường, sơn dùng để sơn tượng tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng gỗ cũng phải là loại sơn tốt. Có như vậy mới hình thành nên được pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng gỗ đẹp

Hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh nếu bạn cần mua tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng gỗ thì liên hệ :

Văn phòng thiết kế, tư vấn và bán hàng

Địa chỉ :  410 đường 3/2 phường 12, Quân 10 , Tp.HCM

Tổng đài TV và hỗ trợ khách hàng trên toàn quốc: (08) 73000.83.88 – 1900.55.88.05

Email: dothocungtailoc@gamail.com or: anphu365@gmail.com

Hoặc truy cập: https://noithatanphuco.com/

Đây là địa chỉ bán tượng Quan Thế Âm Bồ Tát có uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Quý khlách tìm kiếm trên google với nội dung:  tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng gỗ cao cấp, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng gỗ , cần mua tượng Quan Thế Âm Bồ Tát để biết thêm.