Tượng Tam Thế Phật

Cấu trúc thờ tự trong chùa thường là một ngôi tượng lớn ở chính giữa điện, bên trên có 3 ngôi tượng nhỏ hơn, hoặc 3 ngôi tượng lớn ở chính giữa và trong cùng gian thờ. Vậy 3 pho tượng tượng trưng cho những vị Phật nào, Trung tâm cung cấp tượng Tam Thế Phật bằng gỗ xin được giải thích như sau:

Thứ 1, chữ Thế có thể hiểu là Thời. Vậy Tam Thế Phật là Phật 3 thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Phật quá khứ là Phật A Di Đà tượng trưng cho các đức Phật trong quá khứ , Phật hiện tại là Phật Thích Ca Mâu Ni , Phật tương lai là Phật Di Lặc tượng trưng cho các vị Phật tương lai. Nói rộng ra theo nghĩa này thì Tam Thế Phật là Phật của cả 3 thời: quá khứ, hiện tại và tương lai, tức là vô lượng vô biên vô số chư Phật mười phương.

Thứ 2, chữ Thế có thể hiểu là Thế giới, gồm có phương Đông là thế giới Tịnh Lưu Ly của Phật Dược Sư, phương Tây là thế giới Cực Lạc của Phật A Mi Đà và trung tâm là thế giới Sa Bà của Phật Thích Ca Mâu Ni.... Theo nghĩa này, Tam Thế Phật là không gian vô lượng của thế giới chư Phật từ Đông sang Tây, từ phải sang trái, từ trên xuống dưới, ..., vô lượng vô biên vô số quốc độ Phật như thế.


Tượng Tam thế phật bằng gỗ Mít

Bộ tượng tam thế phật

Bộ tượng này gồm có 3 pho giống hệt nhau, thường được tạc trong tư thế ngồi thiền  kiết già . Ta thường gọi theo thói quen là tượng “Tam Thế”. Thực ra đây chỉ là tên gọi tắt theo thói quen của người Việt, để chỉ các vị Phật ở Quá khứ, Hiện tại và Tương lai. Tên gọi đầy đủ của bộ tượng này có nhiều, song phổ cập là “Tam Thế Tam Thiên Phật” tức 3.000 đức Phật, mỗi thời 1.000 vị, hay “TamThế Thường Trụ Diệu Pháp Thân” là nhằm tôn sùng cái hình tướng chân thật, sáng láng, kỳ diệu, luôn tồn tại khắp không gian và xuyên thời gian của các đức Phật.


Tượng Tam Thế phật bằng gỗ Hương

Đồ thờ cúng ANPHUCO là cửa hàng bán tượng Tam Thế Phật bằng gỗ tượng Tam thế phật bằng gỗ cao cấp tượng Tam Thế Phật bằng gỗ đẹp tại TP Hồ Chí Minh. Quí khách cần mua tượng Tam Thế phật để thờ xin vui lòng liên hệ: 

Tổng đài: 1900.55.88.05 hoặc 08.73.00.83.88

Rất hân hạnh được phục vụ !

Hoặc tìm kiếm trên google với nội dung: tượng tam thế phật,  tượng Tam Thế Phật bằng gỗ,  tượng Tam Thế Phật bằng gỗ cao cấp, cửa hàng bán  tượng Tam Thế Phật bằng gỗ,  tượng Tam Thế Phật bằng gỗ đẹp,  Phật Thích Ca Mâu Ni, Bộ tượng tam thế phật để biết thêm.